fbpx

Dla dzieci i młodzieży

Kurs treningu myślenia twórczego

Kurs treningu myślenia twórczego

Czym jest trening twórczego myślenia Iskra?

Dosłownie w paru słowach ...

System ćwiczeń, zabaw i zadań, który zwiększa potencjał twórczy dziecka.

To również odpowiedź na potrzeby najbliższej, coraz dynamiczniejszej przyszłości.

Dzięki kursowi dzieci i młodzież poznają swoje mocne strony i uzdolnienia, które wykorzystują w procesie tworzenia.

Celem kursu jest również przełamywanie barier oraz kreowanie wewnętrznej motywacji.

Jakie kompetencje rozwija trening twórczości?

Czyli … rozwinięcie tematu

bulb-icon-3@2x

Tworzenie innowacji

bulb-icon-3@2x

Świadomości swoich mocnych stron oraz ich wykorzystywanie

bulb-icon-3@2x

Skuteczna komunikacja

bulb-icon-3@2x

Zarządzanie pomysłami

bulb-icon-3@2x

Prezentacja wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu

bulb-icon-3@2x

Praca zespołowa

Czego dokładnie dzieci uczą się podczas treningu?

Czyli … czas na detale

Podczas kursy nacisk kładziemy na:

 • Rozwijanie umiejętności giętkości, płynności, oryginalności myślenia.
 • Prezentację, realizację własnych pomysłów oraz “przekonywanie” pozostałych do własnych idei.
 • Twórcze i aktywne reagowanie na pojawiające się trudności.
 • Odważne i nieszablonowe postępowanie.
 • Rozwijanie potencjału twórczego poprzez rozwój umiejętność współpracy w zespole, słuchania innych, wyrażania swojego zdania, proszenia o pomoc, wspierania innych.
 • Rozwijanie potencjału twórczego poprzez aktywności takie jak rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.
 • Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i wychodzący poza schematy.
 • Tworzenie prac o charakterze techniczno-plastycznym.
 • Nazywanie, rozpoznawanie i reagowanie na pojawiające się emocje.
 • Określenie swoich mocnych, jak i słabych stron oraz umiejętne korzystanie z tej wiedzy w codziennych sytuacjach.
 • Rozwijanie myślenia o skutkach i konsekwencjach podejmowanych działań.
 • Poznanie sposobów na radzenie sobie z barierami twórczego działania.

Zawsze jest sposób, żeby zrobić coś lepiej. Znajdź go.

T. Eddisson (1847 - 1931)

Jak działamy?

Treningi mają charakter warsztatowy

Metoda warsztatowa pozwala na równą aktywność wszystkim uczestnikom, wzajemną obserwację i tworzenie poczucia wspólnoty grupy.

Prowadzący jest trenerem tzn. pełni rolę bardziej “team managera” niż “typowego” nauczyciela.

Oznacza to, iż nadzoruje pracę grupy, wyznacza kierunki, koordynuje, ale jednocześnie słucha pomysłów uczestników i wspiera ich w podążaniu za nimi. Podsuwa grupie zadania, wyzwania, zabawy jednak nie wyręcza dzieci w ich realizacji. Pozwala to dzieciom samodzielnie działać, popełniać błędy i doskonalić umiejętności pokonywania napotkanych barier.

Zajęcia prowadzone są metodą zabawową.

Zabawa jest najlepsza, ponieważ jest naturalną formą aktywności dziecka.  Jest jednocześnie najbliższą dziecku formą uczenia się. Podczas zabawy najlepiej ujawniają się  jego cechy, potencjał, pragnienia oraz potrzeby. Pozwala ona również na rozwijanie wytrwałości, skupienia, koncentracji, odwagi, umiejętności pokonywania własnych ograniczeń.