fbpx

Dla dzieci i młodzieży​

Kurs treningu pamięci i szybkiego uczenia się z elementami treningu twórczego myślenia

Trening pamięci i szybkiego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Grupy wiekowe

Kurs treningu pamięci i szybkiego uczenia się kierujemy do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkoła podstawowa. Klasy 4-6.

4-6 klasa

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa. Klasy 6-8.

7-8 klasa

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa. Klasy 1-4.

1-4 klasa

Szkoła ponadpodstawowa

Czego uczymy na warsztatach?

Dostarczamy najnowszą wiedzę o tzw. “złotej dziesiątce”, czyli 10 zasadach zapamiętywania usprawniających szybkie uczenie się.

Poznajemy metody usprawniające zapamiętywanie dat, liczb, wydarzeń, słówek, pojęć.

Uczymy się szybkiego czytania poprawiając tempo, wnikliwość i zrozumienie czytanego tekstu.

Poznajemy metody szybkiego i skutecznego notowania.

Rozwijamy umiejętności uwagi i koncentracji, ponieważ jest ona kluczowa w procesie zapamiętywania.

Wprowadzamy elementy treningu kreatywnego myślenia, ponieważ pamięć jest ściśle powiązana z kreatywnością i bazuje na zasobach wyobraźni.

Cele kursu

  • Szybsze i efektywniejsze opanowanie dużych partii materiału szkolnego.
  • Szybsze i efektywniejsze przygotowanie do sprawdzianów oraz egzaminów ósmoklasisty, gimnazjalisty czy maturalnego.
  • Mniej czasu spędzonego nad lekcjami w domu.
  • Lepsza samoocena oraz motywacja do nauki.
  • Pozytywny wpływ na oceny szkolne.
  • Obniżony stres szkolny.
  • Nabycie wiedzy oraz umiejętności przydatnej w całej przyszłej edukacji.
  • Umiejętności kreatywnego radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami, pozwalające na generowanie atrakcyjnych pomysłów i twórcze uczenie się.
  • Więcej czasu na hobby, spotkania z rówieśnikami, rodziną,

Jak działamy?

Uczymy wielu, różnych i skutecznych metod zapamiętywania ponieważ nie wszystkie metody czy techniki zapamiętywania nadają się do wszystkiego.

Kładziemy nacisk na to, aby zajęcia były atrakcyjne i ciekawe oraz unikamy “żmudnych i nudnych” wykładów. Stosujemy więc metodą warsztatową, dzięki której uczeń świetnie się bawi i jednocześnie uczy.

Bazujemy na najnowocześniejszych metodach i technikach ponieważ wiedza na temat funkcjonowaniu pamięci szybko się zmienia. Metody uznawane za efektywne 10 lat temu, dziś postrzegane są jako mało skuteczne.

Indywidualnie wspieramy dzieci w rozwiązywaniu trudności szkolnych.

Po każdych zajęciach informujemy rodziców o zrealizowanych zagadnieniach.

Indywidualne wspieramy rodziców w dylematach związanych z nauką szkolną.