fbpx
old-woman-oval-trianlge@2x

Seniorzy

Kurs treningu pamięci z elementami treningu twórczego myślenia

Czego uczę na warsztatach?

Dostarczam najnowszą wiedzę o tzw. “złotej dziesiątce”, czyli 10 zasadach zapamiętywania usprawniających szybkie uczenie się.

Uczę technik ułatwiających zapamiętywanie (np. twarze, imiona, nazwiska itp.) oraz rozwijam umiejętności stosowania takich technik w życiu codziennym.

Usprawniam pamięć odpowiedzialną za “pamiętanie” o zaplanowanych działaniach (np. wzięcie leku, picie wody, spotkanie, itp.) oraz o wykonanych działaniach (np. włączone żelazko, odłożone okulary).

Uczę różnorodnych ćwiczeń uwagowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pamięci.

Wprowadzam elementy treningu kreatywnego myślenia, ponieważ pamięć jest ściśle powiązana z kreatywnością i bazuje na zasobach wyobraźni.

Zapoznaję ze zmianami zachodzącymi wraz z wiekiem w funkcjonowaniu pamięci.

Obalam stereotypy na temat pamięci osób starszych.

Uczę o wpływie stylu życia na funkcjonowanie pamięci (ageizm, stereotypy, aktywność ruchowa, aktywność społeczna).

Dostarczam wskazówek dietetycznych (“co” jeść, by poprawić pracę mózgu).

Zapoznaję z przydatnością nowoczesnych technologii w codziennych procesach zapamiętywania (aplikacje na telefon, tabletkomputer).

Badania pokazują, że podjęcie działań zaradczych w momencie stwierdzenie pierwszych objawów pogorszenia się funkcjonowania poznawczego przynosi niemal natychmiastowe i trwałe efekty.

Regularne ćwiczenia pamięciowe przynoszą wymierne efekty zarówno w codziennym funkcjonowaniu jak i w pracy zawodowej.

Kreatywne Treningi Pamięci dla Seniorów to najlepsze wsparcie, jakie może otrzymać mózg osoby wchodzącej w wiek późnej dojrzałości. To gimnastyka równie istotna jak zdrowe odżywianie czy aktywność ruchowa.

Dlaczego trening pamięci jest ważny dla seniorów?

Procesu starzenia się są nieuchronne. Zauważalne zmiany w funkcjonowaniu poznawczym zachodzą ok. 50 roku życia, chociaż współcześnie niejeden 40-latek boryka się z problemami z zapamiętywaniem.

Cele kursu

  • Poznanie strategii pamięciowych.
  • Zmniejszenie ilości “zapomnianych” zadań do wykonania.
  • Poprawienie skupienia uwagi.
  • Poznanie technik zapamiętywania, tzw. mnemotechnik, które mogą być szczególnie przydatne seniorom aktywnym zawodowo, zmieniającym pracę lub kontynuującym swoją edukację np. na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
  • Zwiększenie samodzielności i niezależności w życiu codziennym, pozytywnie wpływających na podniesienie standardu życia.
  • Podniesienie samooceny dzięki obaleniu stereotypów dotyczących wieku dojrzałego.
  • Zmiana nastawienie do własnej pamięci (skutkuje nawet kilkunastoprocentowym wzrostem sprawności pamięci).

... umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje

E. Goldberg

Jak wyglądają warsztaty?

Trening jest zawsze dostosowywany do potrzeb i możliwości grupy szkoleniowej. Jestem otwarta na wszelkie modyfikacje i wspieranie tych aspektów pamięci, które są istotne w celu zrealizowania konkretnych potrzeb. To grupa wyznacza mi kierunek wspólnej pracy.

Uczę wielu, różnych i skutecznych metod zapamiętywania ponieważ nie wszystkie metody czy techniki zapamiętywania nadają się do wszystkiego.

Kładzę nacisk na to, aby zajęcia były atrakcyjne i ciekawe oraz unikam “żmudnych i nudnych” wykładów. Stosujemy więc metodą warsztatową, dzięki której uczeń świetnie się bawi i jednocześnie uczy.

Bazuję na najnowocześniejszych metodach i technikach ponieważ wiedza na temat funkcjonowaniu pamięci szybko się zmienia. Metody uznawane za efektywne 10 lat temu, dziś postrzegane są jako mało skuteczne.